Returer och ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 
14 dagar.

Om ångerfristen löper ut på en lördag eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag.

Vill du utöva ångerrätten ska du informera oss (BON VOY, [email protected])  om ditt beslut att frånträda avtalet.

Bytesrätt

Vill du byta färg eller storlek har du 30 dagar på dig från att du att mottagit din vara. 

Verkan av utövad ångerrätt

Återbetalningen  kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss 
om något annat. Fraktkostnaden återbetalas ej. 

Vi väntar med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du som kund betalar för de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.