Returer och ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 
14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du, eller någon annan som du anger (dock inte transportföretaget), tagit den sista varan eller delen i din beställning i fysisk besittning.

Om ångerfristen löper ut på en lördag eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (BON VOY, Upplandsgatan 87, 113

44 Stockholm, [email protected]) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan också använda det här standardformuläret som finns på Konsumentverkets hemsida, men du måste inte använda det.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in 
ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar 
vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss 
om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta 
dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om du hanterat varorna utöver vad som varit nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskap och funktion kan vi komma att göra ett avdrag för varornas minskade värde i det belopp som återbetalas till dig.